Mens vi venter

Kære medlemmer og sponsorer i Foreningen Paneeraq Samsø.

TAK for jeres opbakning i 2020! Bestyrelsen og den lille skare aktive medlemmer forbereder en ny sæson med vedligeholdelse, værftsophold og medlemsture i 2021, og vi håber, at vi igen kan regne med jeres støtte!! Sponsorer får opkrævning pr. faktura til jeres regnskaber.

Medlemmer bedes benytte vores bankkonto Danske bank 9570 12749090. Årskontingentet er fortsat 500 kroner. Og husk altid at noterer afsender!

Vi har haft et besværligt år, uden de herlige medlemsture, som er med til at holde gejsten oppe og vores sejlerfærdigheder vedlige. Enkelte lyspunkter har der dog været. Duelighedskurset blev afsluttet efter en længere corona pause. Det vi begyndte i efterår 2019 sluttede i november 2020 med teorieksamen. Alle 8, som valgte at gå op til eksamen, bestod og endnu flere har fulgt undervisningsforløbet, uden at have behov for at blive eksamineret. Det er foreningen, som tog initiativ til kursusforløbet og vores nye bestyrelsesmedlem Mogens Exner, som har undervist. Han regner med til foråret at følge op med et sejlerkursus i mindre hold, som tager ud for at øve sig i praktisk sejlads.

På skibet har vi manglet et hængsel på roret hele sæsonen: Det er blandt andet derfor, at vi ikke har gennemført medlemsture. Vi har fået fremstillet et stort jernbeslag som er sendt til galvanisering. Dette bliver monteret med gennemgående bolte for at sikre hængslet det nødvendige fæste. Skibet trænger også til nye planker enkelte steder over vandlinjen. Arbejdet med at finansiere en tur på værftet har fyldt meget i 2020.

Ebbe og Niels fjernede en udtjent olietank (anvendt til oliefyret). Så gik de i gang med at udskifte dæksplanker med lærkeplanker skåret op på savværket i Toftebjerg. Dette arbejde blev større end forventet, da det også var nødvendigt at udskifte både støtter, strøer og de mest medtagne dele af styrehuset i dækshøjde. Det udførte arbejdet i agterenden af skibet udgør ca. en tredjedel af opgaven med at lægge hele dækket om med nye planker, så der er nok at se til. Plankerne skal også kalfatres, noget der kræver godt vejr og mange arbejdstimer. Blandt andet derfor søger vi midler til et arbejdstelt.

Generalforsamlingen blev først afviklet i efterår, udsat pga corona. Vi har fået nyt bestyrelsesmedlem, ny suppleant og ny intern revisor. Henry stillede ikke op til genvalg i bestyrelsen og han har haft travlt hjemme i en periode, men han har nået at udskifte endnu et stykke af lønningen og løst mange andre opgaver. Han er stadig en af dem, der kommer hver gang, der skal laves noget. Morten Fangel er vores nye interne revisor, en erfaren herre når vores regnskab skal opfylde nye krav fra fonde. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Mogens Exner og suppleant Niels Andersen. Bestyrelsen har holdt to møder siden generalforsamlingen.

Vi har arbejdet ihærdigt med fondraising i 2020. Vi havde en god indgang til Salling Fondene. Vi lavede et kompendium om skibsprojektet Paneeraq Samsø og fik det forelagt Fru Salling og senere modtog en opfordring fra sekretariatet til at søge, men vi fik ikke nogen midler, da de fleste penge i år gik til coronarelaterede projekter! Inden da har undertegnede undersøgt LAG midlerne, uden at vi synes, det var nu, at vi kunne søge. Siden har vi søgt Velux Fonden om midler øremærket ’Aktive Ældre’, så vi har taget flere medlemmer i ed og lavet en liste over de medvirkende og deres rolle i projektet. Vi har søgt midler til både en vinterpresenning/arbejdstelt og tilskud til planker, 145.000 kroner i alt. Ved at holde det ansøgte beløb under 150.000 kroner er vi lovet svar om senest to måneder, så medio februar ved vi besked. Det kan være, at det er nu, vi bør søge LAG, (første frist i år den 27. februar), med muligheden for en fordobling af VELUX midlerne for øje. Tak til Mogens for det konstruktive samarbejde med den seneste ansøgning. Vi fik lavet en rigtig god ansøgning til VELUX!

Husk at vi tilbyder alle medlemmer, hvad enten det er sponsormedlemmer eller almindelige medlemmer, at deltage i medlemsture. Alle er meget velkommen til at kontakte os med stort og småt. Vi er som regel at finde ved skibet lørdag formiddage kl 10 året rundt.

Vi lægger løbende billeder og referater på paneeraq.dk.

På bestyrelsens vegne

John