Skibet

Galeasen Paneeraq-Samsø

Sejlskib med hjælpemotor. Bygget i 1936 på skibsværftet i Ballen på Samsø (nu Restaurant Dokken) af skibsbygger Chr. Øster.

Hjemhavn i Ballen på Samsø.

Specifikationer

Bruttoregistertonnage: 15,74.
Nettoregistertonnage: 4,61.
Længde: 37,8 fod (11,52 meter).
Bredde: 13,4 fod (4,08 meter).
Dybgang: 6,2 fod (1,89 meter).
Motor: MWM Mannheim 130 HK turbo diesel.
Sejl: fok, klyver, jager, storsejl, topsejl, mesansejl, topsejl, mellemstagsejl.
Sejlareal: 102 kvm.
Netto tonnage som sejlskib: 10,25,
Forskib kending: Middelfyldig.
Agterskib kending: Rundgattet.
Byggematerialer: Kalmar fyr på eg.

Historie

1936: Skibet bliver bygget på Ballen Bådeværft af skibsbygger Chr. Øster, til fiskeri fra Bagenkop. Efter et par år skifter skibet ejer og sejler i mange år under navnet Lissi.

1972: Skibet bliver solgt, kommer til Næstved og skifter navn til Jane 1 aj.

1975: Skibet bliver solgt og kommer til Hundested.

1977: Skibet bliver solgt, kommer til Holbæk og hedder nu Anne Marie.

1984: Skibet bliver solgt og kommer til Fakse Ladeplads. Her påbegyndes en større ombygning. Rig og sejl fra et anden skib bliver købt, kun mesanmasten bevares. Der bygges nyt styrehus. Den gamle Tuxham motor tages ud og den nye MVM motor monteres med ny skrue og skrueaksel.

1990: Ebbe Apel køber skibet og fortsætter ombygningen under dæk. Skibet skifter navn til Paneeraq-Samsø. Efter nogle år i Øer Marina, får skibet atter hjemhavn i Ballen på Samsø.

2002: Kommer der ny stormast og bovspryd – fra Brattingsborg Skov.

2005: Skibet er på værft i Polen. Der skiftes en del planker. Skibet får ny isforhudring af kobber, samt nye sejl og ror.

2013: Siftes foreningen. Foreningens formål er at bevare Galeasen Paneeraq-Samsø som en del af Samsø`s sejlende kulturarv

2020: Til skibets bevarelse søges der om LAG-midler til specifikt at få udskifte nogle planker i borde

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.