Besætning

Skippere
Ebbe Abel,
Holger Sørensen,
Mogens Exner,

Styrmand
John R. Enevoldsen, styrmand

Bådsmand
Henry Ejby,

Motorpasser