Telt, Åbent Skib, Kutter Jan og andet

Tekst og billeder af Henry Ejby.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Åbent skib

Hele uge 42 er der åbent skib nede på midtermolen i Ballen, hvor du kan følge med i skibstømrerens arbejde. Nogle af medlemmerne vil medvirke ved arbejdet og man er også selv velkommen til at give en hånd med.

I samme uge kommer vores skibstømrer Jens for at udføre forskellige opgaver, som længe har stået på bestyrelsens ønskeliste.

Der drejer sig om udskiftning af vaterbord, skandæk og evt. nogle støtter. Det hele kan laves mens Paneeraq ligger ved kajen.

En del af foreningens formål er at medvirke til bevare det traditionelle maritime liv og sømandsfærdighederne i form af at sejle og vedligeholde galeasen Paneeraq.

Du kan støtte foreningens arbejde ved at tegne et medlemskab (kr. 500) eller støtte op om Paneeraqs venner med et beløb på kr. 100. Alle bedrag bruges ubeskåret til vedligeholdelse af den gamle galease.

Det er på midtermolen i Ballen det sker.

Udflugt Bosserne – August 2021

Tekst og billeder af Henry Ejby.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Vinter / forår 2022

Tekst og billeder af Henry Ejby.

Hjemmesidens opddatering

Paneeraq.dk er blevet opdateret med et nyt design og nye funktioner. Du kan nu tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vil udkomme, når der er noget at fortælle.
Det er nu også blevet muligt at betale sit kontingent direkte på hjemmesiden. Et væsentligt fremskridt for medlemmerne, som ikke længere skal besværes med at lave bankoverførsler. Man kan også sende et bidrage til Paneeraqs vedligeholdelse med en donationer på 50 kr. eller 100 kr. foruden at sponsorater også kan betales online fremover.

Hjemmesiden udbygges også med en kalender, hvor medlemmerne kan se og tilmelde sig medlemsture eller forskellige aktiviteter.

Arbejde maj – august 2020

Arbejde maj 2020

SIDSTE NYT

Som beskrevet i forrige indlæg har bestyrelsen søgt VELUX FONDEN og har nu fået den glædelige meddelelse at VELUX FONDEN har bevilget kr. 80.000, som skal bruges til et vintertelt til Paneeraq-Samsø.

Bestyrelsen søger også Samsø kommunes Kulturpulje (10.000 kroner) og de lidt mere omstændelige LAG LLSAE midler, hvor der skal præsteres 50% medfinansiering. Besked herom senere.

Det er også vigtigt at foreningen Paneeraq-Samsø har mange medlemmer. Derfor vil det være af stor betydning, at du hører din nabo og andre, om de vil være med til at holde den sidste galease bygget i Ballen sejlende. Årligt medlemskontingent er kr. 500.

Der er mange praktiske og spændende opgaver, der skal klares, så alle med lidt håndelag og interesse for en “ældre dame” fra Ballen er meget velkomne.