Arbejde maj – august 2020

Arbejde maj 2020

SIDSTE NYT

Som beskrevet i forrige indlæg har bestyrelsen søgt VELUX FONDEN og har nu fået den glædelige meddelelse at VELUX FONDEN har bevilget kr. 80.000, som skal bruges til et vintertelt til Paneeraq-Samsø.

Bestyrelsen søger også Samsø kommunes Kulturpulje (10.000 kroner) og de lidt mere omstændelige LAG LLSAE midler, hvor der skal præsteres 50% medfinansiering. Besked herom senere.

Det er også vigtigt at foreningen Paneeraq-Samsø har mange medlemmer. Derfor vil det være af stor betydning, at du hører din nabo og andre, om de vil være med til at holde den sidste galease bygget i Ballen sejlende. Årligt medlemskontingent er kr. 500.

Der er mange praktiske og spændende opgaver, der skal klares, så alle med lidt håndelag og interesse for en “ældre dame” fra Ballen er meget velkomne.